Sekretesspolicy

Med denna sekretesspolicy informerar vi våra besökare att information samlas av oss och tredjepart om våra besökare via så kallade ”cookies”.  Google kräver att varje sida informerar sina besökare om Cookies.

Vi använder programmet Google Analytics som använder sig av cookies för att föra statistik över besökarna, som till exempel vilka sidor de klickar på när de besöker vår sida, vad de använder för webbläsare och så vidare.

Det bör också poängteras att inga känsliga personuppgifter sparas och publiceras via cookies eller på annat sätt via oss. Detta är strängt förbjudet enligt svensk lag.

En cookie är helt enkelt data som lagras på användarens hårddisk och innehåller information om användaren.
Vi använder oss också i viss utsträckning av Google Adsense-annonser som använder sig av cookies. Google samlar in information om webbanvändarnas intressen för att kunna förbättra annonsinnehållet för företag som annonserar via Adsense.

Om du vill blockera eller radera cookies kan du i din webbläsare göra olika typer av inställningar i för att blockera cookies. Läs hjälptexten till din webbläsare för information om hur du gör detta. Detta kan dock förändra hur denna sida, och andra sidor som du besöker på Internet, fungerar och ser ut i din webbläsare.

Konsultera hjälptexten till din webbläsare för instruktioner om du vill ta bort redan befintliga cookies från din hårddisk.

Kommentera